ANA SAYFA
 
 
 
 
 
 
 
 
Risk Analizi Nasıl Yapılır- Değerlendirme ve Sonuçlar
Risk: Meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi, olarak tanımlanır.
* Tehlikeleri, Riskleri ve Gürültü ölçümleri ile gürültüye ne kadar bir süre ile maruz kaldıkları,    
* Risklerin gerçekleşmemesi için alınacak önlemleri,           
* Risklerin gerçekleşmesi durumunda; meydana gelecek iş kazası ya da kazalarının sonuçlarını değerlendirilmesi, 
* Bir önceki toplantıda alınan kararlar ile, iki toplantı arasında meydana gelen kazaların değerlendirilmesini,  
* Ünitede yapılan rutin ve rutin olmayan faaliyetleri,          
* İş yerine ulaşabilme imkanına sahip personelin faaliyetlerini, (taşeron, ziyaretçi dahil)     
* İşletme veya taşeron tarafından çalışanlara iş yerinde sağlanan İSG imkanları,      
* İşletmeye yeni bir makine yada ekipman alındığı zaman; alınan bu makine yada ekipmanın da risk analizleri
yapılır. Tespit edilen riskler, Risk Analizi Formu' na ilgili üniteye kaydedilir. Tespit edilen riskler için, önlemler belirlenir
sorumluları tespit edilir, talimatlar hazırlanır ve uygun olan Düzeltici / Önleyici faaliyet başlatılır.    
Bu veriler; Risk Önem sırasına göre derecelendirilir. Derecelendirme işlemi:        
Derecelendirmede riskin gerçekleşme olasılığı (az,orta ve sık) ile bu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya 
çıkacak kaza şiddeti (az, orta ve ciddi) kriterlerinden oluşan bir matriks hesabı ile yapılır. Değerlendirme   
sonucuna göre; Hafif, orta derecede, tolere edilebilir, yüksek risk ve tolere edilemez sonuçlarından   
gerçekleşme olasılığı en yüksek olan tespit edilir.          
Tehlikenin Görülme Olasılıklar (Sıklık):            
1) Az: Olağanüstü durumlarda (deprem sel gibi) ya da çok nadiren 3-4 yılda bir gerçekleşme olasılığına
sahip risklerdir. Bunların matriks tablosundaki değeri 1 alınır.        
2) Orta: Revizyon, arıza, bakım vb. gibi yılda bir ya da iki defa yapılan işlerde meydana gelen risklerdir. 
Bunların matriks tablosundaki değeri 2 alınır.            
3) Sık: Her an gerçekleşmesi muhtemel olan risklerdir. Bunların matrix tablosundaki değeri 3 alınır.
                   
Kaza (Zararın) Şiddetleri:              
1) Az: Küçük organ kesilmeleri, hafif yaralanma, çürükler, sıkışma, tozdan dolayı göz problemleri, kısa süreli 
rahatsızlıklar ve kısa süreli işe gelememe durumlarıdır. Bunların matriks tablosundaki değeri 1 alınır.  
2) Orta: Hastanede tedavi gerektiren ciddi burkulmalar, küçük kırıklar, orta süreli iş gücü kaybı.   
Bunların matrix tablosundaki değeri 2 alınır.            
3) Ciddi: Organ kaybı, ölümcül yaralanma ve ölüm, mesleki hastalıklar, iş göremezliğe yol açıcı sağlık 
problemleri, yaşam süresini kısaltıcı hastalıklar ve ölümcül hastalıklar. Bunların matrix tablosundaki değeri   
3 alınır.                  
Risk Derecelendirme Sonuçları            
Hafif   :1 olarak,              
Tolere edilebilir :2 olarak,              
Orta derecede :3-4 olarak,              
Yüksek Risk :6 olarak,              
Tolere edilemez :9 olarak,              
kabul edilir.                
Risk Derecesi Sonuçlarının Açıklanması          
Hafif: Bu tür riskler için herhangi bir aktivite planına ve dokümantasyona ihtiyaç duyulmaz.  
Tolere Edilebilir:  Ayrıca ek kontrol önlemine gerek olmaz. Ek maliyete neden olmayan iyileştirme ile kontrol 
edilebilir.
Orta Dereceli: Riski azaltacak ek kontrol önlemleri planlanmalı ve maliyet unsuru göz alınarak belirli bir süre 
içerisinde riskin azaltılması ile ilgili plan uygulanır.          
Ciddi: Risk azaltılıncaya kadar işin başlatılmasına izin verilmez. Riski azaltmak üzere kaynak kullanımı 
sağlanır. özellikle işin yürütümünde yeralan riske yönelik acil önlemler alınır.      
Tolere Edilemez: Risk azaltılıncaya kadar işin başlatılmasına ve devam edilmesine izin verilmez. İmkanlara
rağmen riski azaltmak mümkün değil ise, işe başlanamaz.          
                   
Risklerin Derecelendirilmesi             
 
                         
  Şiddet  Az (1) Orta (2) Ciddi (3)            
  Olasılık         Gerçekleşme olasılığı * Şiddeti = Risk derecesi  
Az Hafif Tolere edilebilir ort.drc.            
1 1 2 3            
Orta Tlr.edilbr. orta derecede Y.risk            
2 2 4 6            
Sık ort drc. Yüksek risk Tl.edilmez            
3 3 6 9       Hazırlayan : Ebrar KÜÇÜKÖNER    

Metin Kutusu: Risk derecesi
Metin Kutusu: Şiddet

ebrar@isgebrar.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın