ebrar_son.jpg


İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
BELGELENDİRME ŞARTLARI
OHSAS 18001
OHSAS 18001 TARİHÇE
OHSAS 18001 YARARLARI
STANDART PRENSİPLER VE TERİMLER
A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ


isgebrark___k.jpg

baret.jpg

coc.jpg

 

                  k.jpg

GERİ

İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ GENEL BAKIŞ

İş Güvenliği Hizmet Sisteminde, çalışmanın ilk koşulu, gönüllülüke ve isteme dayanmasıdır. Bunun için hem işverenin ve hem de işçilerin gereksinmelerinin buluşturulması önem kazanmaktadır.

İşçilerin gereksinmeleri, sağlık - güvenliklerinin sağlanması ve kazası belasız çalışma yaşamını tamamlamaktır. Ancak güvensiz alışkanlıklar, soyut düşünme (riski sezebilme) pratiğinden yoksunluk ve umursamazlık, bu gereksinmelerin kendisini hissettirmesine engel oluşturmaktadır.

İşverenlerin gereksinmeleri, bir yanıyla yasaların kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmektir; diğer yanıyla da, işçinin veriminin kesintisiz ve artarak sürdürülmesidir. Ülkemizde çalışma yaşamının denetimindeki yetersizlikler ve hizmet sunum zincirlerinin oluşmamış olması, işverenin yükümlülüklerini görmezden gelme kolaycılığını desteklemektedir. Öte yandan, işçilerin konuyla ilgili gönülsüzlükleri, komşularının ya da aynı rekabet ortamındaki diğer işverenlerin kural-dışı davranışları caydırıcı olmaktadır. Ancak, son yıllarda, Kalite kavramının öne çıkması ve aranır olması yeni bir denetim zinciri oluşturmaktadır.

Bu noktada, kalite kavramının içinde barındırdığı, işçi sağlığı iş güvenliği boyutunun iyi işlenmesi ve yaşam biçimine dönüştürülmesi çok önemlidir. Bu da, hizmetin, bir sisteme dönüştürülmesi ile sağlanabilir. İş Güvenliği Hizmet Sistemi,bir yaşam biçimi sunmaktadır.

Sistem şunları içermektedir:

İşyerinde tehlikelerin uzmanlar tarafından, işçi-işverenle birlikte yapılan toplantılarda saptanması : Bu toplantılar,risk analiz formlarının gruplar, takımlar ya da çemberler halinde tartışılarak doldurulması sonrası yapılmaktadır. Böylece, yalnızca dışarıdan gelen konunun uzmanının dayatması ile değil, onun da tartışmaya katıldığı bir ortamda, konunun asıl sahiplerine buldurularak saptanmasını içermektedir. Bunun için check-listler ve kılavuzlar hazırlanmaktadır.

Saptanan tehlikelerden o ana kadar ne ölçüden etkilenildiğinin ortaya konulması için, halen çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ve çalışma ortamı ölçümleri yapılmaktadır. Bu çevresel ölçümler arasında, gürültü düzeyi, aydınlanma düzeyi, termal konfor koşulları, bazı gaz ve buhar ölçümleri sayılabilir.

Saptanan tehlikelerin giderilmesi için izlenecek yollar tartışılmaktadır. Burada, kişisel koruyucu malzeme kullanarak sorunu çözme kolaycılığından çok, toplu önlemlere yönelinmektedir.

Kişisel koruyucu malzeme kullanımı gerektiğinde ve istenirse, bu konuda da seçenekler sunulmakta ve yol gösterici olunmaktadır.Sergievi, kaliteli ve amaca uygun kişisel koruyucu malzemeleri elde edebilmenin de bir yoludur. Özellikle, kişisel koruyucu piyasasının ve bunun doğal sonucu olarak yerli üretiminin gelişmediği ülkemizde, bu yol göstericilik büyük önem kazanmaktadır.

Eğitim çalışmalarında, çalışanların (çocuklar da içinde), konuya bakışları irdelenmekte; çok boyutlu ve önleme ağırlıklı düşünmelerine çabalanmaktadır. Yanlış algılamalarının ortaya konulmasına ve değiştirilmesi için gülümseyen söylem teknikleri ortaya konulmaktadır. İş güvenliği önlemlerin yaşama geçirilmesinin koşulu, kişilerin ikna edilmeleri yoluyla, önlemleri uygulamama alışkanlıklarının üstesinden gelinmesidir.

Bütün çalışmalar, belgelenmekte, gelişmeler not edilmekte; en önemlisi,ön test,son değerlendirme testi ve eğitim ortamının ve eğitimcilerin değerlendirilmesi anketi ile katılımcılardan geri-besleme elde edilmeye çalışılmaktadır.


ebrar@isgebrar.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın