ANASAYFA ÖZGEÇMİŞ TECRÜBE OHSAS 18001 ISO 90001:2000 YÖNETMELİKLER İLETİŞİM
 
 Risk Analizi Nasıl Yapılır- Değerlendirme ve Sonuçlar

 

Risk: Meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi, olarak tanımlanır.
* Tehlikelerin tespit edilmesi,
* Risklerin gerçekleşmemesi için alınacak önlemleri,
* Risklerin gerçekleşmesi durumunda; meydana gelecek iş kazası ya da kazalarının sonuçlarını değerlendirilmesi,
* Bir önceki toplantıda alınan kararlar ile, iki toplantı arasında meydana gelen kazaların değerlendirilmesini,
* Ünitede yapılan rutin ve rutin olmayan faaliyetleri,
* İş yerine ulaşabilme imkanına sahip personelin faaliyetlerini, (taşeron, ziyaretçi dahil)
* İşletme veya taşeron tarafından çalışanlara iş yerinde sağlanan İSG imkanları,
* İşletmeye yeni bir makine yada ekipman alındığı zaman; alınan bu makine yada ekipmanın da risk analizleri
yapılır. Tespit edilen riskler, Risk Analizi Formu' na ilgili üniteye kaydedilir. Tespit edilen riskler için, önlemler belirlenir
sorumluları tespit edilir, talimatlar hazırlanır ve uygun olan Düzeltici / Önleyici faaliyet başlatılır.
Bu veriler; Risk Önem sırasına göre derecelendirilir. Derecelendirme işlemi:
Derecelendirmede riskin gerçekleşme olasılığı (az,orta ve sık) ile bu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya
çıkacak kaza şiddeti (az, orta ve ciddi) kriterlerinden oluşan bir matriks hesabı ile yapılır. Değerlendirme
sonucuna göre; Hafif, orta derecede, tolere edilebilir, yüksek risk ve tolere edilemez sonuçlarından
gerçekleşme olasılığı en yüksek olan tespit edilir.
Tehlikenin Görülme Olasılıklar (Sıklık):
1) Az: Olağanüstü durumlarda (deprem sel gibi) ya da çok nadiren 3-4 yılda bir gerçekleşme olasılığına
sahip risklerdir. Bunların matriks tablosundaki değeri 1 alınır.
2) Orta: Revizyon, arıza, bakım vb. gibi yılda bir ya da iki defa yapılan işlerde meydana gelen risklerdir.
Bunların matriks tablosundaki değeri 2 alınır.
3) Sık: Her an gerçekleşmesi muhtemel olan risklerdir. Bunların matrix tablosundaki değeri 3 alınır. 

devamı...Yukardaki risk analizi anlatımı sadeleştirilmiş ve herkesin anlayabileceği seviyede   basite indirgenmiştir. Daha ayrıntılı sunum için buraya tıklayınız...

 


 
 

 


yazarlar ve güncel konular
ebrar Küçüköner
 
Gül Ayaz
 
 
     
Daha fazla doküman için lütfen forum alanlarımızı ziyaret ediniz.       www.ebrarkucukoner.org     ve     www.isgeb.com