ebrar_son.jpg

 

> ISO 9000
> ISO 9000 GENEL
> REVİZYON VE İPTAL
> BASİTLEŞTİRİLMİS
> ÜST YÖNETİM
> EĞİTİM

ISO 9000


isgebrark___k.jpg

ISO 9000

kal_k_t.jpg

BELGELENDİRME AŞAMALARI

belgelendirme akış cizelgesi

GERİ

ISO 9000 - Genel


ISO 9000 terimi; ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 olmak üzere üç farklı standardı içerir.· ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ; Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler. Bu doküman kalite yönetim sistemlerinin temel kavram ve terminolojisini içerir. ISO 8402:1994 ve ISO 9001-1:1994, madde 4 ve 5 i iptal etmiş ve yerini almıştır. ISO 9000 serisinin seçim ve kullanım kılavuzu ise ISO tarafından bir broşür şeklinde hazırlanmıştır.· ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri; Şartlar. Bu doküman kalite yönetim sisteminin şartlarını tanımlar ve organizasyonun müşteri gereksinimlerini ve ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını karşılama yeterliliğini göstermek için kullanılır. ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994;ü iptal etmiş ve yerini almıştır.· ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ; Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz. Bu doküman müşteri gereksinimlerini karşılayacak, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması, yönetimi ve sürekli iyileştirilmesine rehberlik sağlar. ISO 9001:2000 Standartlarının ötesine geçmek isteyen yönetici konumundaki kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. ISO:9004-1:1994;ü iptal etmiş ve yerini almıştır.ISO 9000 Standardları ilk olarak 1987 yılında basılmış ve 1994 yılında küçük bir revizyona uğramıştır. 2000 yılında ise güncelleştirilerek tekrar basılmıştır.International Organization of Standardization (IOS)'un temel amacı tüm insanların anlayacağı ve kabul edeceği tek bir standart yaratarak uluslararası ticareti kolaylaştırmaktır.ISO 9000 Standardları her tür kuruluşa uygulanabilecek niteliktedir.

ISO 9000 Niçin Önemlidir?

ISO 9000 öncelikle kaliteyi yönetmenize yardımcı olur. Para tasarrufu sağlar. Müşterilerin bir beklentisidir ve rakiplerimiz tarafından kullanılır.

ISO 9000 uluslararası kabul görmesi nedeniyle de önemlidir. Halen 120;nin üzerindeki ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Bu durum yalnız başına, uluslararası iş yapan herhangi bir kuruluşun ISO 9000;i seçmesi için yeterlidir. Benzer şekilde uluslararası kalitede bir ürün ya da hizmet isteyen müşteriler de ISO 9000;i arayacaklardır.

ISO 9000 sistematik yapısı nedeniyle önemlidir. Pek çok insan kalitenin sadece insanların yeterince motive olmaları, doğru tutumları geliştirmeleri halinde mümkün olacağını düşünmektedir. Motivasyonun gerekliliğine bizim de bir itirazımız yok, fakat yalnız başına yeterli olmadığına inanıyoruz. Doğru tutumlar; doğru politikalar, prosedürler, kayıtlar, kaynaklar ve yapı ile desteklenerek kurumsallaştırılmadığı müddetçe kalitenin başarılması çok güçtür.

ISO 9000 ayrıca her tür kuruluşa uygulanabilecek niteliktedir. Ne yaptıkları ve ne büyüklükte oldukları önemli değildir. Gerek üretim gerekse hizmet temelli kuruluşların dünya standartlarına ulaşmasını sağlar.

ISO 9000 Nasıl Çalışır?

ISO 9001:2000 Standardının şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaya karar verdiniz. Bu yolu seçtiniz çünkü ürün ya da hizmetlerinizin kalitesini iyileştirmek, kalitesizlik maliyetlerini azaltmak ya da rekabet gücünüzü arttırmak istiyorsunuz. Belki de sadece müşterileriniz istediği için ISO 9000;e katlanmak zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz.

ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemini oluştururken, ISO 9000:2000 ve ISO 9004:2000 kılavuzlarından yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte bu bir zorunluluk değildir. Kalite yönetim sisteminiz ISO 9000;nin kılavuzlarını değil şartlarını karşılamalıdır. Eğer bazı kavramları açıklığa kavuşturmaya ihtiyacınız yoksa ya da ISO 9001 şartlarının ötesinde bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı düşünmüyorsanız kılavuzları kullanmayabilirsiniz.

Peki bu yeni sistemi nasıl oluşturacak ya da mevcut sisteminizi nasıl yeni Standarda uyarlayacaksınız? Bunun için işe mevcut prosesleriniz ile ISO 9001:2000 şartları arasındaki farkları belirleyerek başlayın. Bu farkları belirledikten sonra bunları gidermek için gerekli adımları atabilirsiniz. Bu yöntem yeni standardın şartlarını karşılamanızın yanı sıra kuruluşunuzdaki tüm proseslerinin performansının iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Kalite yöneyim sistemini tam olarak geliştirdikten ve uyguladıktan sonra yaptıklarınızın doğruluğundan emin olmak için bir;iç tetkik; planlayın. Bu amaçla kuruluşunuzdan iç tetkik eğitimi almış çalışanları kullanabilirsiniz.

Hazır olduğunuzda ISO 9001:2000 belgelendirme yetkisi olan kuruluşlardan birine başvurun. ISO 9001 sertifikasını alabilmek için bu kuruluşun tetkikçilerini oluşturduğunuz kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2000 şartlarını karşıladığı konusunda ikna etmelisiniz.

Bunu başarmanız halinde ürün ve hizmetlerinizin kalitesinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yönetildiği, kontrol edildiği ve garanti altına alındığını ilan edebilirisiniz.
ebrar@isgebrar.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın