ebrar_son.jpg

 

> ISO 9000
> ISO 9000 GENEL
> REVİZYON VE İPTAL
> BASİTLEŞTİRİLMİS
> ÜST YÖNETİM
> EĞİTİM

BASİTLEŞTİRİLMİS


isgebrark___k.jpg

Sizin İçin BasitleştirdikISO 9001:2000 tüm kuruluşlara uygulanabilir. Büyüklükleri ve yaptıkları faaliyetin türü önemli değildir. Hem üretim hem de hizmet kuruluşlarının dünyaca kabul görmüş kalite standardlarına ulaşmasını sağlar.

Bu sayfa ISO 9001:2000 standardının şartlarına ayrıntılı bir giriş niteliğindedir. Bununla birlikte orijinal şartları içermez. Standardın tüm şartlarını ;ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi; isimli kitapta bulabilirsiniz.

4 Sistem Şartları

4.1 Kalite sistemini kur.

Kalite yönetim sistemini oluştur.

-Kalite sistemini meydana getiren prosesleri belirle.
-Kalite yönetim proseslerini tanımla.

Kalite yönetim sistemini uygula.

-Kalite sistem proseslerini kullan.
-Proses performansını yönet.

Kalite yönetim sistemini iyileştir.

-Proses performansını gözlemle.
-Proses performansını iyileştir.

4.2 Kalite sistemini dokümante et.

Kalite sistem dokümanlarını oluştur.

-Kalite sistemini uygulamak için gerekli dokümanları oluştur.
-Kuruluşunun yaptığı faaliyetleri yansıtan dokümanları oluştur.

Kalite el kitabını hazırla

-Prosedürlerini dokümante et.
-Proseslerinin arasındaki ilişkiyi açıkla.
-Kalite sisteminin kapsamını tanımla.

Kalite yönetim sistemi dokümanlarını kontrol et.

-Dağıtmadan önce dokümanları onayla.
-Kullanım noktalarında dokümanların güncel versiyonlarının olmasını sağla.
-Her değişiklikten sonra dokümanları gözden geçir ve tekrar onayla.
-Dokümanların güncel revizyon durumunu belirt.
-Dış kaynaklardan gelen dokümanları gözlemle.
-Yürürlükten kalkan dokümanların hatalı kullanımını önle.
-Kalite dokümanlarını dış etkilere karşı koru.

5 Yönetim Şartları

5.1 Kaliteyi destekle.

Kalitenin öneminin anlaşılmasını sağla.

-Müşteri şartlarını karşılamanın gerekliliğin anlaşılmasını sağla.
-Mevzuat şartlarını karşılamanın gerekliliğin anlaşılmasını sağla.
-Yasal şartları karşılamanın gerekliliğin anlaşılmasını sağla.

Kalite yönetim sistemini oluştur.

-Kalite yönetim sisteminin oluşumunu destekle.
-Kuruluşun kalite politikasını kaleme al.
-Kuruluşun kalite hedeflerini belirle.
-Kalite kaynaklarını sağla.

Kalite yönetim sistemini uygula.

-Kalite yönetim sistemini uygulamak için gerekli kaynakları sağla.
-Çalışanları kalite sistem şartlarını karşılamaya teşvik et.

Kalite yönetim sistemini iyileştir.

-Yönetimin gözden geçirmelerini yap.
-Kalite yönetim sistemini geliştirmek için gerekli kaynakları sağla.

5.2 Müşterileri tatmin et.

Müşteri şartlarını belirle.

-Kuruluşun müşteri şartlarını belirlemesini sağla.

Müşteri şartlarını karşıla.

-Kuruluşun müşteri şartlarını karşılamasını sağla.

Müşteri tatminini arttır.

-Kuruluşun müşteri tatmini arttırmasını sağla.

5.3 Kalite politikasını oluştur.

Kuruluşun kalite politikasını tanımla.

-Kuruluşun hedefine katkı sağladığından emin ol.
-Müşteri şartlarını karşılamanın gerekliliğini içerdiğinden emin ol.
-Kalite politikalarının geliştirilmesini kolaylaştırdığından emin ol.
-Sürekli iyileştirme taahhüdü içerdiğinden emin ol.

Kuruluşun kalite politikasını yönet.

-Kalite politikasını kuruluşa duyur.
-Uygunluğundan emin olmak için politikayı sürekli gözden geçir.

5.4 Kalite planlamasını yap.

Kalite hedeflerini belirle.

-Fonksiyonel alanlar için hedefler oluşturulmasını sağla.
-Kuruluş seviyesinde hedefler oluşturulmasını sağla.
-Hedeflerin ürün gerçekleştirmesini kolaylaştırdığından emin ol.
-Hedeflerin kalite politikasını desteklediğinden emin ol.
-Hedeflerin ölçülebilir olmasını sağla.

Kalite yönetim sistemini planla.

-Kalite yönetim sisteminin oluşturulmasını planla.
-Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını planla.
-Kalite yönetim sistemin iyileştirilmesini planla.
-Kalite yönetim sisteminin modifikasyonunu planla.

5.5 Kalite sistemini kontrol et.

Sorumluluk ve yetkileri belirle.

-Sorumluluk ve yetkileri açıklığa kavuştur.
-Sorumluluk ve yetkileri duyur.

Yönetim temsilcisini görevlendir.

-Kalite yönetim sistemini gözden geçir.
-Kalite yönetim sisteminin mevcut durumunu ortaya koy.
-Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesini destekle.

İç iletişimi destekle.

-İç iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağla.
-İç iletişimin kuruluş çapında etkin olarak gerçekleştiğinden emin ol.

Kalite yönetim sistemini gözden geçir.

-Kalite yönetim sisteminin performansını değerlendir.
-Kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçlarını belirle.

Yönetimin gözden geçirmesi girdilerini incele.

-Tetkik sonuçlarını incele.
-Ürün uygunluk verilerini incele.
-İyileştirme fırsatlarını incele.
-Müşteri geri beslemesini incele.
-Proses performans bilgisini incele.
-Düzeltici ve önleyici faaliyetleri incele.
-Sisteminizi etkileyebilecek değişiklikleri incele.
-Daha önceki yönetimin gözden geçirmesi tutanaklarını incele.

Yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını belirle.

-Kalite sistemini geliştirecek faaliyetleri belirle.
-Ürünleri geliştirecek faaliyetleri belirle.
-Kaynak ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri belirle.

6. Kaynak Şartları

6.1 Kalite kaynaklarını sağla

Kalite kaynak ihtiyaçlarını belirle

-Kalite sistemini desteklemek için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirle.
-Müşteri tatminini arttırmak için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirle.
-Kalite sistemi için gerekli kaynakları sağla.
-Kalite sistemini desteklemek için gerekli kaynak ihtiyaçlarını sağla.
-Müşteri tatminini arttırmak için gerekli kaynak ihtiyaçlarını sağla.

6.2 Kaliteli personel sağla.

Yeterli (iş gereklerini karşılayabilecek özelliklere sahip) personel kullan.

-Personelin uygun tecrübeye sahip olduğundan emin ol.
-Personelin doğru öğretime sahip olduğundan emin ol.
-Personelin doğru eğitime sahip olduğundan emin ol.
-Personelin doğru kabiliyetlere sahip olduğundan emin ol.

Yeterliliği destekle.

-Kabul edilebilir yeterlilik seviyelerini belirle.
-Eğitim ve bilinçlendirme ihtiyaçlarını belirle.
-Eğitim ve bilinçlendirme programları sağla.
-Eğitim ve bilinçlendirmenin etkinliğini değerlendir.
-Yeterlilik ile ilgili kayıtları muhafaza et.

6.3 Kalite alt yapısını oluştur.

Alt yapı ihtiyaçlarını belirle.

-İnşaat ihtiyaçlarını belirle.
-Çalışma alanı ihtiyaçlarını belirle.
-Donanım ihtiyaçlarını belirle.
-Yazılım ihtiyaçlarını belirle.
-Ekipman ihtiyaçlarını belirle.
-Destek hizmeti ihtiyaçlarını belirle.

Gerekli altyapıyı sağla.

-İnşaat ihtiyaçlarını sağla.
-Çalışma alanı ihtiyaçlarını sağla.
-Donanım ihtiyaçlarını sağla.
-Yazılım ihtiyaçlarını sağla.
-Ekipman ihtiyaçlarını sağla.
-Destek hizmeti ihtiyaçlarını sağla.

Altyapının sürekliliğini sağla.

-Binaların sürekliliğini sağla.
-Çalışma alanlarının sürekliliğini sağla.
-Donanımların sürekliliğini sağla.
-Yazılımların sürekliliğini sağla.
-Ekipmanların sürekliliğini sağla.
-Destek hizmetlerinin sürekliliğini sağla.

6.4 Kalite ortamı sağla.

İhtiyaç duyulan iş ortamını tanımla

-Ürünlerin şartları karşılamasını sağlamak için gerekli faktörleri tanımla.

İhtiyaç duyulan iş ortamını yönet.

-Ürünlerin şartları karşılamasını sağlamak için gerekli faktörleri yönet.

7 Gerçekleştirme Şartları

7.1 Gerçekleştirme planlamasını kontrol et.

Ürün gerçekleştirme prosesini planla

-Ürün kalite hedeflerini ve şartlarını tanımla.
-Ürün gerçekleştirme ihtiyaçlarını ve şartlarını belirle.

Ürün gerçekleştirme prosesini oluştur.

-Ürün gerçekleştirme dokümanlarını oluştur.
-Ürün gerçekleştirme kayıtlarının muhafaza yöntemlerini belirle.
-Ürün gerçekleştirme sırasında kalite kontrol metotlarını belirle.

7.2 Müşteri proseslerini kontrol et.

Müşterinin ürün şartlarını belirle.

-Müşterinin karşılanmasını istediği şartları belirle.
-Ürün kullanımı ile ilgili şartları belirle.
-Dış kuruluşlar tarafından empoze edilen şartları belirle.
-Kuruluşunuzun karşılamayı arzuladığı şartları belirle.

Müşterinin ürün şartlarını gözden geçir.

-Müşteri siparişlerini kabul etmeden önce şartları gözden geçir.
-Ürün şartlarını gözden geçirme kayıtlarını muhafaza et.
-Ürün şartlarındaki değişiklikleri kontrol et.

Müşterilerle iletişim halinde ol.

-Müşterilerle iletişimi kontrol eden prosesler oluştur.
-Müşteri iletişim proseslerini uygula.

7.3 Ürün geliştirmeyi kontrol et.


KAYNAK

GERİ

7.3 Ürün geliştirmeyi kontrol et.

Tasarım ve geliştirmeyi planla.

-Ürün tasarım ve geliştirme basamaklarını tanımla.
-Tasarım ve geliştirme sorumluluk ve yetkilerini açıklığa kavuştur.
-Tasarım ve geliştirme grupları arasındaki etkileşimleri yönet.
-Değişiklikler oldukça tasarım ve geliştirme planlarını güncelleştir.

Tasarım ve geliştirme girdilerini tanımla.

-Ürün tasarımı ve geliştirme girdilerini belirle.
-Ürün tasarım ve geliştirme girdi tanımlarını kaydet.
-Ürün tasarım ve geliştirme girdi tanımlarını gözden geçir.

Tasarım ve geliştirme çıktılarını oluştur.

-Ürün tasarım ve geliştirme çıktılarını yarat.
-Serbest bırakma öncesi tasarım ve geliştirme çıktılarını onayla.
-Ürün kalitesini kontrol için tasarım ve geliştirme çıktılarını kullan.

Tasarım ve geliştirme gözden geçirmelerini uygula.

-Tasarım ve geliştirme gözden geçirmelerini yap.
-Tasarım ve geliştirme gözden geçirmelerini kaydet.

Tasarım ve geliştirme doğrulamalarını uygula.

-Tasarım ve geliştirme doğrulamalarını yap.
-Tasarım ve geliştirme doğrulamalarını kaydet.

Tasarım ve geliştirme geçerli kılmalarını uygula.

-Tasarım ve geliştirme geçerli kılmalarını yap.
-Tasarım ve geliştirme geçerli kılmalarını kaydet.

Tasarım ve geliştirme değişikliklerini yönet.

-Ürün tasarımı ve geliştirmesindeki değişiklikleri belirle.
-Ürün tasarımı ve geliştirmesindeki değişiklikleri kaydet.
-Ürün tasarımı ve geliştirmesindeki değişiklikleri gözden geçir.
-Ürün tasarımı ve geliştirmesindeki değişiklikleri doğrula.
-Ürün tasarımı ve geliştirmesindeki değişiklikleri geçerli kıl.
-Değişiklikleri uygulamaya konmadan önce onayla.

7.4 Satın alma fonksiyonunu kontrol et.

Satın alma prosesini kontrol et.

-Satın alınan ürünlerin şartları karşıladığından emin ol.
-Tedarikçilerin şartları karşıladığından emin ol.

Ürün satın almalarını dokümante et.

-Satın alınan ürünleri tanımla.
-Karşılanması gereken şartları belirt.

Satın alınan ürünleri doğrula.

-Satın alınan ürünleri kendi tesislerinde doğrula.
-Satın alınan ürünleri (gerektiğinde) tedarikçinin tesislerinde dorula.

7.5 Operasyonel faaliyetleri kontrol et.

Ürün ve hizmet sağlamayı kontrol et.

-Ürün ve hizmet proseslerini kontrol et.
-Ürün ve hizmet bilgilerini kontrol et.
-Ürün ve hizmet talimatlarını kontrol et.
-Ürün ve hizmet ekipmanını kontrol et.
-Ürün ve hizmet ölçütlerini kontrol et.
-Ürün ve hizmet faaliyetlerini kontrol et.

Ürün ve hizmet sağlamayı geçerli kıl.

-Özel proseslerin planlanan çıktıları üretebileceğini ispatla.
-Proses personelinin planlanan çıktıları üretebileceğini ispatla.
-Proses ekipmanının planlanan çıktıları üretebileceğini ispatla.

Ürünleri tanımla ve izle.

-Ürün tanımı oluştur (uygun olduğunda).
-Ürün tanımlarını muhafaza et (uygun olduğunda).
-Ürün durumunu belirle (uygun olduğunda).
-Ürün tanımlarını kaydet (uygun olduğunda).

Müşteri malını (size müşteri tarafından tedarik edilen ürün, ekipman vb.) koru.

-Müşteri malını tanımla.
-Müşteri malını doğrula.
-Müşteri malını koru.

Ürünleri ve parçaları koru

-İç işlem sırasında ürün ve parçaları koru.
-Sevkıyat sırasında ürün ve parçaları koru.

7.6 İzleme ve ölçüm cihazlarını kontrol et.

İzleme ve ölçüm ihtiyaçlarını belirle.

-Yapılması gereken izleme ve ölçümleri belirle.

İzleme ve ölçüm cihazlarını seç.

-İzleme ve ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayan cihazları seç.

İzleme ve ölçüm cihazlarını kalibre et.

-Kalibrasyonları yap.
-Kalibrasyonları kaydet.

İzleme ve ölçüm cihazlarını koru.

-Cihazlarınızı yetkisiz ayarlamalardan koru.
-Cihazlarınızı hasar ve bozulmalara karşı koru.

İzleme ve ölçüm yazılımlarını güncelleştir.

-İzleme ve ölçüm yazılımını kullanmadan önce güncelleştir.
-Gerekli olduğunda izleme ve ölçüm yazılımını tekrar güncelleştir.

İzleme ve ölçüm cihazlarını kullan.

-Ürünlerinizin şartları karşıladığından emin olmak için cihazları kullan.

8 Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Şartları

8.1 İyileştirici prosesleri uygula.

İyileştirici prosesleri planla.

-İyileştirici proseslerin, uygunluğu sağlamak için nasıl kullanılacağını planla.
-İyileştirici proseslerin, sistemi iyileştirmek için nasıl kullanılacağını planla.

İyileştirici prosesleri kullan.

-İyileştirici prosesleri uygunluğu göstermek için kullan.
-İyileştirici prosesleri kalite yönetim sistemini iyileştirmek için kullan.

8.2 Kaliteyi izle ve ölç

Müşteri tatminini izle ve ölç.

-Müşteri tatminini izlemek ve ölçmek için yolları belirle.
-Müşteri tatminini izle ve ölç.
-Müşteri tatmin bilgisini kullan.

Düzenli iç tetkikleri planla ve uygula.

-İç tetkik programı oluştur.
-İç tetkik prosedürü geliştir.
-İç tetkik projelerini planla.
-İç tetkikleri düzenli olarak uygula.
-Tetkikler sırasında ortaya çıkan problemleri çöz.
-Problemlerin çözülmüş olduğunu doğrula.

Kalite proseslerini izle ve ölç.

-Proseslerinizi izlemek ve ölçmek için uygun metotları kullan.
-Prosesleriniz planlanan sonuçları başarmada yetersiz kadığında önlem al.

Ürün özelliklerini izle ve ölç.

-Ürün özelliklerinin karşılandığını doğrula.
-Ürün izleme ve ölçüm faaliyetlerinin kayıtlarını muhafaza et.

8.3 Uygun olmayan ürünleri kontrol et.

Uygun olmayan ürünlerin kontrolü için bir prosedür geliştir.

-Uygun olmayan ürünlerin nasıl tanımlanması gerektiğini tanımla.
-Uygun olmayan ürünlerin nasıl ele alınması gerektiğini tanımla.

Uygun olmayan ürünlerini tanımla ve kontrol et.

-Ürün uygunsuzluklarını ortadan kaldır ya da düzelt.
-Uygun olmayan ürünlerin sevkiyat ya da kullanımını önle.
-Uygun olmayan ürünlerin hatalı kullanımını önle.

Düzeltilen uygun olmayan ürünleri tekrar doğrula.

-Düzeltilen ürünlerin şartları karşıladığını ispatla.

Uygun olmayan ürünleri sevkiyat ya da kullanım sonrası kontrol et.

-Uygun olmayan ürün kullandığında ya da sevk edildiğinde gelişmeleri kontrol et.

Uygun olmayan ürünlerin kayıtlarını muhafaza et.

-Ürün uygunsuzluklarını tanımla.
-Uygunsuzluklarla ilgili yapılan faaliyetleri tanımla.

8.4 Kalite bilgisini analiz et.

Kalite yönetim bilgi ihtiyaçlarını tanımla.

-Kalite yönetim sisteminizi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi tanımla.
-Kalite yönetim sisteminizi iyileştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi tanımla.

Kalite yönetim sistemi verileri topla.

-Kalite sisteminizin uygunluğunu izle ve ölç.
-Kalite sisteminizin etkinliğini izle ve ölç.

Kalite yönetim bilgisi sağla.

-Müşterileriniz hakkında bilgi sağla.
-Tedarikçileriniz hakkında bilgi sağla.
-Ürünleriniz hakkında bilgi sağla.
-Prosesleriniz hakkında bilgi sağla.

Kalite iyileştirmeleri yap

-İyileştirmeler için tetkik sonuçlarını kullan.
-İyileştirmeler için kalite verilerini kullan.
-İyileştirmeler için kalite politikasını kullan.
-İyileştirmeler için kalite hedeflerini kullan.
-İyileştirmeler için yönetimin gözden geçirmelerini kullan.
-İyileştirmeler için düzeltici faaliyetleri kullan.
-İyileştirmeler için önleyici faaliyetleri kullan.

Uygunsuzlukları düzelt.

-Uygunsuzlukları gözden geçir.
-Uygunsuzluğa neyin neden olduğunu belirle.
-Düzeltici faaliyet ihtiyacı olup olmadığını belirle.
-Tekrar oluşumları önlemek için düzeltici faaliyetleri planla.
-Gerekli olduğunda düzeltici faaliyetleri uygula.
-Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını kaydet.
-Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini incele.

Potansiyel uygunsuzlukları önle.

-Potansiyel uygunsuzlukları belirle.
-Potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini belirle.
-Potansiyel uygunsuzlukların nedenleri üzerinde çalış.
-Önleyici faaliyet ihtiyacı olup olmadığını belirle.
-Nedenleri ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetleri planla.
-Gerekli olduğunda önleyici faaliyetleri uygula.
-Önleyici faaliyetlerin sonuçlarını kaydet.
-Önleyici faaliyetlerin etkinliğini incele.
ebrar@isgebrar.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın